Prosjektleder IKT, Oslo

29.11.2018

Til en av våre kunder i Oslo søker vi etter prosjektleder/innkjøpsrådgiver med erfaring fra større IKT-anskaffelser.

Prosjektleders oppgaver/ansvarsområder:

  • prosjektledelse
  • ansvar for å utarbeide prosjektenes styringsdokumenter
  • etablere og følge opp prosjektet/programmets planverk
  • ansvar for at det utarbeides konkurransedokumenter
  • ansvar for konkurransegjennomføringen
  • rapportere status og forslag til korrektive tiltak
  • ansvar for prosessene rundt prosjektregnskap, budsjett, fakturering o.l., inkludert økonomiske konsekvenser av endringshåndtering.
  • produksjon av dokumentasjon, analyser, m.v. i henhold til de omforente leveranser mellom prosjektet og styringsgruppen og internt i prosjektet
  • ansvar for å etablere gevinstrealiseringsplan i samarbeid med gevinstansvarlig

 

Oppstart: 2. januar 2019

Varighet: 12 måneder med muligheter for forlengelse

Lokasjon: Oslo

Kontakt: send din CV til konsulent@contikiressurser.no for vurdering - vi tar kontakt for intervju!

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS