Planning Engineer - Bergen

22.03.2012

Vi søker kandidater til følgende stilling på Sandsli:

Assignment title:          
Planning Engineer

Contract Period:           
Start: 2012-04-01  End: 2013-06-30

Assignment description:
See Norwegian description below.

Language requirements (if essential for the work):
Norwegian and English, written and oral.

Workplace:      
Onshore, Sandsli

Commuters accepted?  
No

Work percent:   100%

_______________
Bakgrunn:
Forbedringsprogrammet skal støtte linjen i å redusere kostnadene med 1,1 MRD kroner, og øke verdiskapingen med 800 MNOK innen utgangen av 2014.
Ambisjonen til Prosessering og Foredling (PM) er sikker, pålitelig og effektiv drift. Forbedringsprogrammet er oljen i maskineriet for å få det til.

For å sikre gjennomføringskraft og balanse mellom daglig drift og forbedringsarbeidet har PM dedikert ressurser til forbedringsarbeidet. Disse ressursene har ulike roller og ansvar, og samarbeider tett med hverandre og linjen for å sikre fremdrift, felles forståelse og erfaringsoverføring på tvers.
 
Med utgangspunkt i analyser, benchmarks og forbedringsforslag som linjen har meldt inn, er det etablert fem arbeidsstrømteam som støtter oppgaveansvarlig linje/funksjonsleder i arbeidet med å utrede og anbefale løsninger. Arbeidsstrømmene samarbeider også med de respektive pross- eierne for å sikre at løsningene som foreslås er i tråd med selskapets strategier og at de bidrar til forbedring av selskapets arbeidsprosesser.
 
Hvert anlegg har en lokal prosjektleder som er en del av anleggets ledergruppe og støtter anleggslederne i gjennomføring av lokale tiltak og implementeringen av fellestiltak som er besluttet av PM MC. De samarbeider med arbeidsstrømslederne i gjennomføringen av fellestiltak og er ansvarlig for å følge opp fremdrift og gevinstrealisering i henhold til anleggets forbedringsmål. I tillegg til prosjektlederne på anleggene er det en prosjektleder som følger opp tiltak som bidrar til økt verdiskaping.
 
Arbeidsstrømmene er som følger:
- Vedlikehold og inspeksjon
- Modifikasjoner
- Supply Chain Management
- Finans og Kontroll
- Human Resources


Anleggene som er berørt er lokalisert på:
-Mongstad
-Kårstø
-Tjeldbergodden
-Kalundborg
-Sture
-Kollsnes
-South Riding Point

Rollebeskrivelse: Planlegger for Forbedringsprogrammet

Planlegger oppgaver:
- Utarbeide maler for planunderlag
- Samle inn underlag fra ulike lokale prosjektledere og arbeidstrømledere.
- Utarbeide en plan som prosjektene kan styre etter
- Oppdatere plan progress, samt endringer slik at plan og virkelighet stemmer overens.
- Utarbeide planrapporter som reflekterer status i prosjektene og programmet i forhold til hva som er planlagt.
- Knyttet planprogress opp mot kostnadsreduksjon og verdiskapning
- Presentere planstatus på ukentlig basis, så vel som i større samlinger på månedlig basis

Planen består av:
• Målbare aktiviteter og milepæler.
• Metadata knyttet til aktivitetene og milepælene

Software som planlegger må beherske:
- Safran Project
- MS-Excel
- MS-Outlook

Svarfrist: ASAP og senest innen 26.03.2012

Contiki Ressurser er en aktiv aktør i et spennende og dynamisk marked. Hos oss vil du bli del av et bransjemiljø og ha gode muligheter for faglig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons og forsikringsordninger. Ta kontakt på telefon 55 70 63 31 / 982 36 403 hvis du vil ha mer informasjon, eller send CV til konsulent@contikiressurser.no

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS