Logistikk, oppfølging leveranse/leverandør

16.03.2015

Til spennende offentlig kunde søker vi etter etter prosjektmedarbeider til logistikk, leveranse og leverandøroppfølging i et større landsdekkende informasjonsutbyggingsprosjekt.

Arbeidsstedet er i Oslo.

Rett kandidat har teknisk eller logistikkfaglig utdanning og dokumentert logistikkerfaring i prosjekter. Både i forhold til praktisk håndtering og kompetanse til å følge opp leveranser og leverandører. Må kunne benytte MS Office verktøy og snakke/skrive norsk.

Hovedoppgavene som skal utføres vil blant annet være:

  • Finne egnede lagerlokaler for varemottak
  • Bestille materiell i samarbeid med Byggeledere
  • Transport av materiell
  • Varemottak, opptelling og kvalitetskontroll
  • Følge opp leverandør ifht. leveringsbekreftelser, 
  • Rapportere til prosjektleder
  • Dokumenthåndtering

Omfanget av logistikkoppgaver vil variere og andre kontorfunksjoner vil kunne bli tillagt oppdraget når det er ledig kapasitet.

Oppstart ca 20. april 2015 og ut året, med opsjon på forlengelser.

Søknadsfrist: ASAP innen 20. mars 2015.

Interessert? Ta kontakt med oss i Contiki Ressurser for mer informasjon eller send din CV til konsulent@ontikiressurser.no

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS