Leder driftsforberedelser

18.07.2012

Vi søker kandiater til følgende oppdrag:

Assignment title:          
Leder driftsforberedelser Kvitebjørn prekompresjonsprosjekt

Contract Period:           
Start: 13.08.2012  End: 31.12.2013

Option period: No

Assignment description:
Innleie av en person som kan settes til og som overtar ansvaret som leder i stilling med ansvar for driftsforberedelser i forbindelse med bygging og innstsllasjon av prekompresjonsmodulen på Kvitebjørn.

Som leder Drifsforberedelser så skal følgende oppgaver ivaretas.
• Sørge for at utstyr blir klassifisert
• Lage FV program
• Definere og bestille reservedeler
• Lage og opprette Opplæringsprogram for Driftpersonell (innhente underlag fra leverandør og sende folk på kurs)
• Lage oppstarts prosedyrer for Drift
• Helhetlig ansvar for at anlegget er vedlikeholdsmessig og operativt forberedt innen oppstart.
• Være en støttefunksjon mellom utførende parter (Drift, AI, PRO, RMM osv)

ARIS arbeidsprosess (OM08) beskriver i detalj hvilken oppgave som skal ivaretas av Driftsforberedelser med sjekklister på alle oppgaver.

Competence requirements:

Senior Consultant
•           Master og 3-9 års relevant erfaring
•           Bachelor og 7-13 års relevant erfaring
•           1-3 års høyere utdannong og 13+ års relevant erfaring
•           Ingen høyere utdanning og 20+ års relevant prosject erfaring

Norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Rotation:   Nei

Workplace:  Onshore - Sandsli
           
Svarfrist: ASAP og senest innen 31.07.2012

Contiki Ressurserer en aktiv aktør i et spennende og dynamisk marked. Hos oss vil du bli del av et bransjemiljø og ha gode muligheter for faglig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons og forsikringsordninger. Ta kontakt på telefon 55 70 63 31 / 982 36 403 hvis du vil ha mer informasjon, eller send CV til konsulent@contikiressurser.no

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS