LCI Koordinator - Haugesund

02.02.2012

Vi søker etter kandidater til følgende oppdrag for kunde i Haugesund:

LCI-Koordinator

Arbeidsoppgaver:
Ansvarlig for formell overlevering av all teknisk informasjon og dokumentasjon fra selskapet, leverandører og sub-leverandører til kunden
Kontrollere at LCI-kravene er oppfylt i de respektive interne og eksterne datasystemene brukt i prosjektene
Assistere prosjektet til at krav til den tekniske dokumentasjonen er i h.h.t. LCI-kravene fra kunden
Informere de ansvarlige disiplinene, anskaffelse og QC/NDE (fabrikasjon) om hvilken teknisk dokumentasjon som skal leveres til kunden eller beholdes av selskapet
Delta ved utarbeidelse av nødvendig prosjektrelaterte LCI-prosedyrer, men også delta i utarbeidelse av basisprosedyrer for LCI.
Koordinere og få etablert rutiner for dataflyt mellom selskapet og kundens datasystemer
Koordinere og evt. få etablert tegnings- og dokumentasjonsformater i hht. kundekravene
Gi innspill til, og evt. delta i prosesseierfora med andre Aibel-lokasjoner med formål om å utarbeide ensartede prosedyrer og arbeidsmetoder for håndtering av LCI i selskapet.

Krav til utdannelse:
Teknisk utdanning (bachelor, teknisk fagskole eller fagbrev) evt. IT-utdannelse, og/eller arbeidserfaring innen LCI/DFO

Krav til arbeidserfaring:
Ønskelig med relevant erfaring fra olje- og gassindustrien
Ønskelig med erfaring innen LCI.
Kandidater uten relevant erfaring kan også vurderes.

Krav til kvalifikasjoner:
God prosjektforståelse
Generell god teknisk forståelse
Datakunnskaper
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Oppstart: ASAP
Varighet: 31.12.2012

Contiki Ressursereren aktiv aktør i et spennende og dynamisk marked. Hos oss vil du bli del av et bransjemiljø og ha gode muligheter for faglig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons og forsikringsordninger. Ta kontakt på telefon 55 70 63 31 / 982 36 403 hvis du vil ha mer informasjon, eller send CV til konsulent@contikiressurser.no

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS