Kostkontroller, Oslo

15.03.2019

For en av våre kunder søker vi etter kostkontroller.

Kostkontrolleren skal fylle følgende funksjon:

• Planlegging, budsjettering og oppfølging i henhold til retningslinjer gitt i kundens styringssystem.
• Kostnadsstyring.
• Månedsrapportering.
• Bistå prosjektleder med budsjettering og kostnadsstyring.
• Faglig bistand til kostnadsplanlegg og rapportering for delprosjekter.
• Oppfølging av delprosjektledere mht. kostnadsplanlegging.

Arbeidsoppgaver

• Sammenstilling og strukturering av rapportering fra prosjektet til oppdragsgiver.
• Bilagshåndtering.
• Etablering og vedlikehold av prosjektenes budsjetter i iht. gjeldende instrukser, særskilt:
- Godkjent budsjett (årsbevilgning + totalbudsjett)
- Prognose (årsprognose + totalprognose)
- Ajourhold av forpliktelser
- Rapportering (interim/avsetning)

• Etablering av periodiserte budsjetter til Agresso økonomisystem. (jfr. årsbudsjetter og reviderte årsbudsjetter)
• Arbeidsoppgaver ifm Agresso Fakturaflyt:
- Attestant (kun ansatte)
- Kontroll/innlegging av nødvendige konteringsdata.
- Utsjekk av fakturainnhold.

Dine kvalifikasjoner:

• Min 5 års erfaring som kostkontroller.
• God erfaring fra Agresso eller tilsvarende systemer

I tillegg vektlegges personlig egnethet.

Personlige egenskaper:
Evne til samarbeid, pålitelig og nøyaktig.

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater for lignende, evt. andre aktuelle stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: Asap
Varighet: 31.12.19

Send din CV til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS