Kontraktleder, Oslo

03.11.2015

For en av våre kunder i Oslo søker vi etter en erfaren kontraktspesialist til følgende oppdrag: 

Kontraktleder

Ansvar og arbeidsoppgaver:
• Utarbeide en kontraktstrategi som del av styringsdokumentet
• Sikre at kontraktstrategi støtter opp under prosjektets gjennomføringsstrategi
• Ansvar for å utvelge og utarbeide kontraktsdokumenter og nødvendige underlagsdokumenter for anbuds- og gjennomføringsfase
• Følge opp kontrakter i forprosjektfasen, for innkjøp av diverse tjenester
• Bistå prosjektet i oppfølging mot leverandører og andre mulige aktører, og sørge for at dette foregår på en korrekt måte, helt fra forprosjektfasen
• Støtte prosjektet med kontraktskompetanse og råd

Erfaringer, relevant for denne oppgaven (varighet og type):
• Minimum 10 års erfaring fra anskaffelse av større og komplekse infrastrukturprosjekter og min. 5 års erfaring fra gjennomføring av større og komplekse prosjekter
• Erfaring med IT-teknologi i grensesnitt med infrastruktur
• Erfaring fra prosjekter med sikkerhetskritiske elementer som en vesentlig del
• Erfaring fra byggherreorganisasjon
• Erfaring med å lede team i prosjekter eller organisasjoner
• Erfaring og kjennskap til jernbanetekniske fag og samspillet mellom disse
• Erfaring med utredningsarbeid ifm oppstart/tidligfase fra større prosjekter

Personlige egenskaper:
• Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner
• Engelsk business level og norsk som arbeidsspråk
• Gode samarbeidsevner på tvers av fag og nivåer
• Evner å se kommersielle konsekvenser av tekniske problemstillinger
• Løsningsorientert, handlekraftig og evne til å se helheten

Oppdragsperiode: 
Snarlig oppstart, varighet etter avtale.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon på mob. 982 36 403 eller send en kort søknad og CV til konsulent@contikiressurser.no.  

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS