Innkjøper, Bergen

01.12.2016

For oppdrag hos kunde søker vi etter innkjøper med erfaring fra oljebransjen. 

Arbeidsoppgaver: 
- Løpende oppgaver med avrop, bestillinger, innhenting av leverandør-priser og enklere forhandlings- og kontraktsarbeid etter behov
- Innlegging og justering av pris- og kontraktsinformasjon i SAP
- Justering av innkjøpsordre etter behov i forbindelse med faktura-kontroll og varemottak
- Informasjon og hjelp til rekvirenter etter behov

Kvalifikasjonskrav: 
- Min. bachelor med relevant fagkrets
- Min. to års erfaring med innkjøpsarbeid fra oljebransjen
- Erfaring med bruk av SAP som innkjøpsverktøy
- Evne til å arbeide raskt og selvstendig

Arbeidsperiode:
Vikariat på 3-6 måneder med muligheter for forlengelse. Oppstart 1.1.17.  

Send din CV og en kort søknad til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med deg for en samtale. 

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS