Innkjøp offentlige anskaffelser, Sandefjord

17.04.2015

For oppdrag hos kunde søker vi etter en kandidat som har erfaring innen offentlige innkjøp. Du bør ha høyere, relevant utdanning og noen års erfaring.

Arbeidsoppgaven vil i all hovedsak være å inngå avtaler iht. lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og å håndtere alle fasene i anskaffelsesprosessen herunder f.eks.:

• Lede faggruppe på avtalen
• Utarbeide konkurransedokumenter
• Kunngjøre på Doffin
• Evaluere innkomne tilbud
• Evt. klagehåndtering
• Kontraktsinngåelse
• Utarbeide innkjøpsveileder

Oppdraget vil være et vikariat med oppstart våren -15 og med varighet ut året, med muligheter for forlengelse.

Ta kontakt med oss på mob. 982 36 403 hvis du har spørsmål eller send din CV til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med deg for en prat.

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS