Innkjøp / kontrakt

28.11.2013

Vi søker kandidater til følgende oppdrag i Stavanger. Må ha innkjøps/kontrakts erfaring.

Stillingsbeskrivelse:

Ansvar

Stillingen har ansvar for aktivt å bidra til oppnåelse av selskapets mål ved hjelp av etablering og forvaltning av en optimal leverandørportefølje tilpasset behovene til selskapet og tilhørende datterselskap.

Stillingen rapporterer faglig til Teamleder for Strategisk Anskaffelse.

Oppgaver

Oppgavene knyttet til stillingen inkluderer, men er ikke begrenset til:

• Aktiv å bidra til utarbeidelse og implementering av strategiske mål, strategi og retningslinjer knyttet til Supply Chain i selskapet.

• Aktivt å definere behov for leverandører av produkter, tjenester og personell i samarbeid med selskapet og datterselskaper.

• Sørge for gjennomføring av anskaffelser i henhold til gjeldende retningslinjer fra A-Å.

• Bidra til forvaltning av en optimal leverandørportefølje som styrker selskapenes konkurranseevne og tilfredsstiller behov for produkter, tjenester og personell.

• Sørge for optimal kontrakts forvaltning i samarbeid med selskapene.

• Sørge for "kontrakts overføring" til oppdragsgiver, operasjonelt innkjøp og system/opplærings koordinator.

• Vedlikeholde og utvikle selskapets kontrakts register.

• Bidra til utarbeidelse og etterlevelse av optimale prosedyrer i forbindelse med anskaffelsers samarbeid med juridisk avdeling, økonomi og selskapene.

• Sørge for kvalifisering og periodisk evaluering av leverandører i henhold til gjeldende retningslinjer.

 
Kvalifikasjoner

Master innen et eller flere av områdene økonomi, supply chain, logistikk, kontrakt, juridisk.

Minimums 3 års erfaring innen anskaffelser/kontrakt. Stilling må inneha egenskaper som motiverer og leder selskaper/leverandører til å jobbe optimalt innen området.

Svarfrist: ASAP

Contiki Ressurser er en aktiv aktør i et spennende og dynamisk marked. Hos oss vil du bli del av et bransjemiljø og ha gode muligheter for faglig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons og forsikringsordninger. Ta kontakt på telefon 481 23 938 / 982 36 403 hvis du vil ha mer informasjon, eller send CV tilkonsulent@contikiressurser.no

 

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS