Fangansvarlig E-handel, Bergen

22.01.2018

Vi søker etter IT-rådgiver med bred erfaring fra E-handel til oppdrag hos kunde. 

Ansvarsområde:  

 • Ansvarlig for en god E-handelsløsning 
 • Følge opp og videreutvikle E-handelsløsningen
 • Ha god fag-(regnskap/innkjøp/eHandel)/system(Agresso/IBX) /prosessforståelse
 • Ha ansvar for å oppnå effektive prosesser innen ansvarsområdet
 • Endrings- og forbedringsarbeid med bruk av LEAN-metodikk og digitalisering
 • Holde seg oppdatert på fremtidens digitale bestillingsløsninger
 • Veiledning og opplæring innen ansvarsområdet
 • Kundeoppfølging (leverandør, Agresso, IBX, bestiller)


Kvalifikasjoner:  

 • Bachelor IT-utdanning
 • Erfaring og kunnskap om E-handel
 • System/teknisk erfaring og forståelse
 • Integrasjon/dataflyt
 • Erfaring fra regnskap ønskelig
 • Forståelse for anskaffelsesprosessen (fra behov til betaling)
 • Erfaring fra arbeid med prosesskartlegging og endringer
 • Erfaring med bruk av LEAN


Ferdigheter: 

 • God serviceinnstilling, samarbeidsevner og høy prosessforståelse
 • Kunne se løsninger som går på tvers av selskap, bidra til gode tilpasninger og løsninger for kunder og leverandører
 • Interesse for- og kunnskap om fremtidens eHandelsløsning
 • Kunne bistå med mobile løsninger for eHandelssystem
 • Være en pådriver for «app» for bestilling/ varemottak
 • Høy grad av etisk adferd


Arbeidsperiode: 6-12 mnd. Rask oppstart.  

Hvis dette er jobben for deg - send oss en kort søknad og CV til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med deg for en prat. Ta evt. kontakt med Marina Isdal på mob. 98236403 hvis du har spørsmål. 

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS