Engineering Manager

19.01.2012

Vi søker kandidater til følgende oppdrag:

Assignment title:             
Engineering Manager

Contract Period:              
Start: ASAP  End: 30.11.2012

Option period: 
Yes: 2 x 12 Months

Assignment description:
Engineering Manager for 'New Office Building Snøhvit'

Competence requirements:
Construction Engineer with at least 5 years experience as Engineering Manager

Language requirements (if essential for the work):
Norwegian and English

Workplace:        
Onshore Norway, with extensive travel to Sandsli

Work percent:   100%

Prosjekteringsleder til Nytt Kontorbygg Snøhvit.

Nødvendige kvalifikasjoner for funksjon:

• Bygg og anleggs ingeniør eller tilsvarende
• Oversikt over PBL og tilhørende forskrifter
• Erfaring med
o Programmering
o Prosjekteringsledelse
o Utarbeidelse av anbudsdokumenter
o Fremdriftsoppfølging
o Rapportering

Ønskede kvalifikasjoner

• Kjennskap til lokale forhold på Melkøya og i Hammerfest

Annet:
• En del reisevirksomhet må påregnes

Arbeidsoppgaver:

Utarbeide grunnlag for interne beslutninger:
• Alternativsvurdering, plassering av bygg
• Spesielle lokale forhold (forskjellige offentlige reguleringer)
• Grensesnitt mot andre prosjekter på Snøhvit
• Programmering av bygget
o Oversikt over relevante krav som påvirker utformingen av bygget
o Utarbeide byggeprogram (romprogram, funksjonskrav + tekniske krav) som er tilstrekkelig for å estimere areal og økonomi
• Etablere mål for bygget (arkitektonisk, energimessig, funksjonsmessig, evt annet)
• Etablere tidsplan
• Bestemme strategi for gjennomføring av prosjektering
o Prosjekteringsgruppe/delt mellom ARK og RI/eventuell ytterligere oppsplitting
o Arbeidsoppgaver for de prosjekterende (tradisjonell, prosjektering med skisse-, for- og detaljprosjektering eller utarbeide grunnlag for totalentreprise, eventuelt en kombinasjon)
o Anbudsunderlag for de prosjekterende
• Identifisere nødvendige fagområder og rammen for arbeidet
• Avklare tiltaksklasse for bygget
• Avklare forholdet til byggherreforskriften, hvem skal ivareta ulike roller?
• Utarbeide anbudsunderlag for prosjektering

Svarfrist: ASAP og senest innen 27.01.2012

Contiki Ressurser er en aktiv aktør i et spennende og dynamisk marked. Hos oss vil du bli del av et bransjemiljø og ha gode muligheter for faglig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons og forsikringsordninger. Ta kontakt på telefon 55 70 63 31 / 982 36 403 hvis du vil ha mer informasjon, eller send CV til konsulent@contikiressurser.no

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS