Engineering manager Sandsli/Bergen

18.11.2011

Vi søker kandidater til lengre oppdrag for Statoil:

ENGINEERING MANAGER

Kontraktsperiode: 
Start: ASAP  Slutt: 30.11.2012
Opsjonsperiode:  2 x 12 måneder

Oppdrag:
Engineering Manager for 'New Office Building Snøhvit'

Arbeidsoppgaver:

Utarbeide grunnlag for interne Statoilbeslutninger (DG1-DG3):

 • Alternativsvurdering, plassering av bygg
 • Spesielle lokale forhold (forskjellige offentlige reguleringer)
 • Grensesnitt mot andre prosjekter på Snøhvit
 • Programmering av bygget
  • Oversikt over relevante Statoilkrav som påvirker utformingen av bygget
  • Kontakt med brukere for å identifisere behov- og funksjonskrav
  • Utarbeide byggeprogram (romprogram, funksjonskrav + tekniske krav) som er tilstrekkelig for å estimere areal og økonomi
 • Etablere mål for bygget (arkitektonisk, energimessig, funksjonsmessig, evt annet)
 • Etablere tidsplan
 • Bestemme strategi for gjennomføring av prosjektering
  • Prosjekteringsgruppe/delt mellom ARK og RI/eventuell ytterligere oppsplitting
  • Arbeidsoppgaver for de prosjekterende (tradisjonell, prosjektering med skisse-, for- og detaljprosjektering eller utarbeide grunnlag for totalentreprise, eventuelt en kombinasjon)
  • Anbudsunderlag for de prosjekterende
 • Identifisere nødvendige fagområder og rammen for arbeidet
 • Avklare tiltaksklasse for bygget
 • Avklare forholdet til byggherreforskriften, hvem skal ivareta ulike roller?
 • Utarbeide anbudsunderlag for prosjektering

Nødvendige kvalifikasjoner for funksjon:

 • Bygg og anleggs ingeniør eller tilsvarende
 • Oversikt over PBL og tilhørende forskrifter
 • Erfaring med
  • Programmering
  • Prosjekteringsledelse
  • Utarbeidelse av anbudsdokumenter
  • Fremdriftsoppfølging
  • Rapportering
 • Kjennskap til lokale forhold på Melkøya og i Hammerfest
 • Kjenne Statoils styrende dokumentasjon

 Annet:

 • Kontorsted Sandsli
 • En del reisevirksomhet må påregnes

Språk:
Norsk
Engelsk

Contiki Ressurser er en aktiv aktør i et spennende og dynamisk marked. Hos oss vil du bli del av et bransjemiljø og ha gode muligheter for faglig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons og forsikringsordninger. Ta kontakt på telefon 55 70 63 31 / 982 36 403 hvis du vil ha mer informasjon, eller send CV til konsulent@contikiressurser.no

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS