Drilling Supply Responsible

30.01.2012

Vi søker kandidater til følgende oppdrag for oljeselskap i Bergen:

Assignment title:             
Drilling Supply Responsible

Contract Period:              
Start: 16.04.2012  End: 16.04.2013

Option period: 
Yes: 1 x 6 Months

Assignment description:
See following role description in Norwegian:

Oppgaver:

Ansvarsoppgaver vil være å planlegge, iverksette og følge opp forsendelse og retur av materiell og personell, basert på kundens behov.  I tillegg vil man ha ansvaret for anskaffelser av materiell og tjenester innenfor rammeavtale og kontrakt.

 • Innkjøps- og forsyningsansvarlig i respektive operasjonsgrupper (rigglag) og planleggingsteam i bore- og brønnprosjekter
 • Foreta avrop mot løpende rammekontrakter og rammeavtaler
 • Ansvar for å dele praktisk kontraktserfaring med kontraktsansvarlig og ha god innsikt i lisensens rammekontrakter og rammeavtaler
 • Bidra til erfaringsoverføring til BFA representant ift. relevant kategori og delta i forbedringsarbeid
 • Utstrakt kontakt med B&B team, anskaffelsesgruppe, forsyningsbaser, helikopterbaser og leverandører
 • Ivareta kundens behov for en profesjonell anskaffelse og tilføre kommersielt ”mindset”
 • Delta i operasjonsmøter / planleggingsmøter
 • Ansvar for å videreformidle erfaringer fra operasjonelle anskaffelser til strategiske anskaffelsesenheter.
 • Ha god kompetanse i relevante rammekontrakter og rammeavtaler
 • Ivareta bore- og brønnprosjekters mest mulig optimale logistikkflyt av utstyr, materiell og personell inkl. lagerhold herunder
 • Oppfølging av ekstra fartøy som ikke inngår i ordinær pool
 • Oppfølging for å sikre at kostbart leieutstyr blir returnert så snart som mulig
 • Saksbehandle relevante hendelser rapportert i Synergi og kvalitetsavvik i SAP QM-modul
 • Ivareta myndighetspålagte rapportering av anskaffelses- og logistikkaktiviteter
 • Bidra til å øke forespørselsgraden og redusere bruken av Bid Waivere.
 • Registrere identifiserte besparelser
 • Ivareta compliance i forbindelse med anskaffelser
 • Delta i vaktordninger ved behov.

Skills required:
Høyskole innen logistikk/økonomi/teknisk, bachelor eller tilsvarende. Manglende formell utdannelse kan kompenseres med relevant erfaring og kompetanse.

Language requirements (if essential for the work):
Norwegian and some English

Competence Area: SCM

Workplace:        
Onshore, Sandsli

Commuters accepted?  No

Work percent:  
100%, with duty every 5 weeks.

Svarfrist: ASAP og senest innen 02.02.2012

Contiki Ressurserer en aktiv aktør i et spennende og dynamisk marked. Hos oss vil du bli del av et bransjemiljø og ha gode muligheter for faglig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons og forsikringsordninger. Ta kontakt på telefon 55 70 63 31 / 982 36 403 hvis du vil ha mer informasjon, eller send CV til konsulent@contikiressurser.no

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS