Consultant Supply Chain

29.10.2019

For en av våre kunder i Florø søker vi etter en erfaren logistikkmedarbeider.

Stillingens arbeidsoppgaver:

• Avtale og rekvirere SoW for det enkelte oppdrag innen fagområdet.

• Bidra til forbedringsarbeid innen fagområdet ved bruk av LEAN-metodikk.

• Følge opp materialplanlegging og styring av forsyningskjeden knyttet til ut- og inngående forsyning.

• Oppfølging av leveranse og kvalitet knyttet til varestrømsoperasjoner og varehusaktiviteter.

• Følge opp leverandørens videre leveranse ift. inngått kontrakt.

• Bidra til optimalisering av areal og lagring.

• Oppfølging av lastebærerportefølje og avfallslogistikk

• Støtte fagansvarlig i daglig tolloppfølging

• Delta aktivt i arbeidsutførelse basert på kapasitet og behov, samt sikre gode forberedelser til planlagt aktivitet.

• Utføre fakturakontroll innen fagområdet.

• Delta i HMS- og sikringsinspeksjoner

 

Dine kvalifikasjoner:

• Bachelor innen relevante felt. Lang erfaring innen fagfeltet kan kompensere for manglende formell kompetanse.

• Engelsk og norsk språk skriftlig og muntig

• Kompetanse innen bruk av it-systemer som SAP, Wels, O365.


Pendling ikke akseptert.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 04.11.19, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.


Arbeidssted: Florø

Oppstart: 18.11.2019

Varighet: 31.10.2020

 

Ta kontakt med Marina Isdal, mob. 98236403 hvis du har spørsmål rundt stillingen, eller send din CV til konsulent@contikiressurser.no for vurdering. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju fortløpende.

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS