Beredskap/sikringskonsulent

15.11.2011

Til oppdrag hos en stor aktør i oljebransjen søker vi kandidater til følgende stilling:

Emergency Preparedness Advisor

Responsibilities:
Kandidaten forutsettes å jobbe nært sammen med selskapets beredskaps- og sikringsrådgiver og avlaste ham med deler av arbeidet som beskrives nedenfor. I tillegg til de spesifiserte oppgavene kan det bli en del generelle arbeidsoppgaver som epost-oppfølging, møteplanlegging, referatskriving, osv. Aktuell arbeidsfordeling / omfang kan diskuteres, og vil nødvendigvis endres over tid. 

 • Administrasjon av beredskapsplaner
 • Forberede beredskapsøvelser og lage øvelsesrapporter
 • Oppdatere beredskapsstatus-database
 • Oppfølging av beredskapskompetanse
 • Registrere og følge opp aksjoner fra revisjonsrapporter etc.
 • Oppdatere web-sider

Assignment starts: December 2011

Assignment ends: 1 year with option for extensions

Qualifications:

Dataverktøy
Kandidaten bør være vant med å benytte dataverktøy effektivt. Bør kunne standardverktøy godt, og vil få innføring i bruk av verktøy som er mer eller mindre spesielle for bedriften. Dataverktøy som vil bli brukt omfatter bl.a: 

 • MS Word (Redigering av tekst, indeksering av kapitler, etc.)
 • Adobe Acrobat (Konvertering av doc-filer og scannede sider til pdf-filer)
 • Documentum (Dokumentadministrasjonssystem)
 • Traction (Hendelsesoppfølgingssystem)
 • Empreda (Emergency Preparedness Data Base, registrering av beredskapsstatus)
 • ECR-appl (Applikasjon for logging av aksjoner under hendelser og øvelser)
 • Kompas (Kompetansestyrings-databasesystem)
 • MS Office (Excel, Powerpoint, og andre standardverktøy i tillegg til Word)
 • Alterian Website Editor (Redigering av beredskapsplan-oversikt m.m. på web) 

Bør ha erfaring med prosedyreadministrasjon og tilhørende dataverktøy. Kjennskap til beredskapsanalyser og beredskapsplanlegging vil være en fordel, men ingen forutsetning. Må kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk.

Contiki Ressurser er en aktiv aktør i et spennende og dynamisk marked. Hos oss vil du bli del av et bransjemiljø og ha gode muligheter for faglig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons og forsikringsordninger. Ta kontakt på telefon 55 70 63 31 / 982 36 403 hvis du vil ha mer informasjon, eller send CV til konsulent@contikiressurser.no

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS