Rammeavtale BKK

30.03.2015

Contiki Ressurser AS har inngått rammeavtale om innleie av innkjøps- og kontraktskonsulenter med BKK.

Hovedoppgaven vil være knyttet til å bistå staber og datterselskaper med gjennomføring av ulike anskaffelsesprosesser i henhold til interne og eksterne krav.

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS