Ny BFA hos Statoil

06.09.2010

Tone Kari Nilsen startet i oppdrag for oss hos Statoil denne måneden. Hun skal jobbe som boreforsyningsansvarlig (BFA) på Sandsli.

Her har hun ansvar for å planlegge, iverksette og koordinere og følge forsendelse og retur av materiell og personell offshore. Tone Kari har fagbrev innen materialadministrasjon og utdanning innen IT, og har lang og variert arbeidserfaring innen logistikk og innkjøp. Med sin solide faglige bakgrunn er hun dermed en flott ny ressurs oss!

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS