Kontraktsutvikling

06.02.2008

Tilrettelegging og standardisering av kontraktsmaler er en tjeneste som Contiki Ressurser AS har levert i en årrekke. Vi har bl. a bidratt ved standardiseringen av malverket til Forsvaret, Telenor, Gjensidige og Hydro.

Våre konsulenter kan dermed være behjelpelig med å utarbeide standardkontrakter, kontraktsmaler, delta i kontraktsevaluering og kontraktsutvikling.

- Kontraktsstrategi
- Kontraktsutvikling
- Utarbeidelse av standard kontrakter
- Utarbeidelse av kontraktsmaler

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS