Incentivavtaler og internasjonale kontrakter

30.09.2008

Høstseminar torsdag 23. oktober med advokat dr. juris Amund Bjøranger Tørum.

Høstforedraget ble avholdt på Clarion Bergen Airport Hotell, og arrangementet var en stor suksess. Evalueringen i etterkant tyder på at de fremmøtte fikk stort utbytte av foredraget, og at temaene var knyttet rundt problemstillinger som alle innen bransjen mener er høyst aktuelle.   

Vi følger opp med nytt seminar til våren, og regner med å få innspill til brennaktuelle temaer fra både kunder og egne konsulenter.

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS