Contiki Partner

29.09.2007

CMA Contiki og Contiki Ressurser har nylig tegnet en samarbeidsavtale.

De to selskapene har historisk hatt en meget tett tilknytning, og ønsker å opprettholde og videreutvikle det gode samarbeidet. 17. oktober deltar vi på Contiki User Forum 07, hvor vi får anledning til å treffe både system- og konsulentkunder. Se her for agenda og evt. påmelding: http://www.cmacontiki.com/content/page2.aspx?id=776

 

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS