Konsulent 3

10.11.2009

Jeg er jurist og har jobbet i mange år med kontrakt og innkjøp i forskjellige bransjer.
Idag jobber jeg med anskaffelsesprosesser, både med driftsrettete innkjøp og prosjektinnkjøp.

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS