Innkjøp

07.05.2007

Behovsanalyse - Markedsundersøkelse - Ordreplassering - Leverandørutvikling - Leveranseovervåking - Kvalitetsovervåking